Amsterdam – zaslíbené město cyklistům? Ani omylem.

Hlučně vedená propagace cyklodopravy si zaslouží hlubokou analýzu. Zejména v centrech měst se pokoušejí cykloaktivisté prosadit naprosto nevyvážené řešení dopravy. Snaha projet pohodlně kudykoli, na úkor bezpečí a komfortu chodců a ignorující rizikové komplikace pro ostatní účastníky provozu (mj. protisměrky) je často založena na srovnání s městy v EU, hlavně Amsterdamem. Ten je popisován jako město zaslíbené, těšící se absolutní svobodě cyklodopravy. Jak je to ale doopravdy, jak reguluje nizozemská metropole cyklodopravu, aby neohrožovala chodce? Odpovídá Heleen Vonk z tiskového oddělení radnice.

Jsou v Amsterdamu ulice, náměstí a pěší zóny, kde je jízda na kole zakázaná s ohledem na chodce?

Lokality, označené jako pěší zóny, neumožňují cyklistům průjezd ani jízdu. Chodníky jsou v celém Holandsku zásadně pouze pro pěší, jízda na kole je na nich zakázána.

Hodně ulic je v režimu 30 km/h. Na nich se pohybují společně auta a kola na vozovce. V dalších ulicích mohou auta jezdit 50 km/h, a tam jsou pro cyklisty vyznačené cyklopruhy. V obou typech mají chodci vymezený chodník. Několik lokací je určeno jako pěší zóny, kde jízda na kole není povolena. Jsou to například hlavní ulice s obchody (Kalverstraat a Leidsestraat), a několik ulic v oblasti Albert Cuij Market (denní tržnice, která je velkou turistickou atrakcí).

Dochází k nehodám mezi cyklisty a chodci? Máte přehled, kolik jich během roku je?

Přesné číslo je těžké říci. Všechny nehody nejsou registrovány. Obzvláště menší nehody, s minimální újmou na zdraví nebo osobní škodou, nejsou nikde registrovány . Registrována jsou jenom vážná zranění. Pro maximálně dokonalý přehled využíváme policejní záznamy, případy záchranky nebo evidenci v emergency odděleních nemocnic. Jelikož je velmi zdlouhavé tyto záznamy analyzovat, máme odpovídající čísla z roku 2016. Tehdy bylo zraněno celkem 1270 účastníků dopravního provozu, 7% byli chodci a 47% cyklisté, vše v případech, kdy účastníkem nehody nebylo motorové vozidlo. Není možné podle těchto získaných dat zcela přesně říci, u kolika nehod byli účastníky cyklista a chodec současně.

Mají chodci přednost například při užívání pěší infrastruktury, kde je například zakázáno parkování kol, přeprava bicyklů v tramvajích, autobusech v centrech měst?

Jízda na kole po chodníku není povolena nikde. Snažíme se zajistit, aby pěší měli na chodníku vždy dost bezpečného prostoru k chůzi, a proto tam je také zakázáno parkování kol. Stejně tak kola nesmí do autobusů a tramvají. Výjimkou je jen tramvaj číslo 26, kde do jedné mohou maximálně dvě jízdní kola. U nádraží a v místech velké koncentrace cyklodopravy je parkování dovoleno jen s použitím k tomu určených zařízeních. Mimo ně je parkování nebo odkládání kol zcela zakázáno.

-red-

Houstone! Máme (další) problém. Americkou koloběžku.

Co dodat… z volání na poušti se stává pomalu volání o pomoc, a bude hodně hlasité. Začali to bicyklisté, a teď chodce kosí jedovatě zelené koloběžky.

Problém je tady.

Kdo navrhne řešení? Kdo první řekne, že uživatel dopravního prostředku, jedoucí tam, kde mu zákon zakazuje, a tak ohrožující chodce, prostě není fajn kluk nebo prima holka? Kdo se přidá k hlasu veřejnosti, chodců a všech lidí, kteří se k druhým chovají prostě normálně? Zdvořile a ohleduplně?

Pište vaše zkušenosti a návrhy na redakce@prazskychodec.cz. Proč? Zjistíte brzy.

Coming soon.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/elektricke-kolobezky-na-chodnik-nesmi-podivejte-se-kolik-jsme-jich-v-centru-prahy-napocitali-za-par-minut-58258?dop-ab-variant=3&seq-no=1&source=hp

Mamba pouliční zelená: Na chodníku číhá nové nebezpečí. eKoloběžka

Cyklostopou, vyjetou po chodnících centra Prahy, se vydávají další jízdní zařízení. Monokolo ing. Tomáše Sedláčka (donedávna k vidění na Malé Straně) bylo kuriozita, ač několik akrobatů inspirovalo. V tyto dny však vypustili pěstitelé podivností další exemplář: elektrickou koloběžku. Parkujíc, vypadá trochu jako mamba zelená. K vidění je hlavně na Národní, v pěší zóně, na mostech a jinde, kde zdatní sportovci kličkují a slušnou rychlostí peláší po chodníku mezi chodci, poháněni elektřinou. No, segwaye taky zmizely, tady to asi bude komplikovanější. Možná by ale stačilo vymáhat zák. 361/2000Sb., § 53. Jednostopý dopravní prostředek prostě po chodníku jet nesmí. Kdo se ujme odchytu?