Amsterdam – zaslíbené město cyklistům? Ani omylem.

Hlučně vedená propagace cyklodopravy si zaslouží hlubokou analýzu. Zejména v centrech měst se pokoušejí cykloaktivisté prosadit naprosto nevyvážené řešení dopravy. Snaha projet pohodlně kudykoli, na úkor bezpečí a komfortu chodců a ignorující rizikové komplikace pro ostatní účastníky provozu (mj. protisměrky) je často založena na srovnání s městy v EU, hlavně Amsterdamem. Ten je popisován jako město zaslíbené, těšící se absolutní svobodě cyklodopravy. Jak je to ale doopravdy, jak reguluje nizozemská metropole cyklodopravu, aby neohrožovala chodce? Odpovídá Heleen Vonk z tiskového oddělení radnice.

Jsou v Amsterdamu ulice, náměstí a pěší zóny, kde je jízda na kole zakázaná s ohledem na chodce?

Lokality, označené jako pěší zóny, neumožňují cyklistům průjezd ani jízdu. Chodníky jsou v celém Holandsku zásadně pouze pro pěší, jízda na kole je na nich zakázána.

Hodně ulic je v režimu 30 km/h. Na nich se pohybují společně auta a kola na vozovce. V dalších ulicích mohou auta jezdit 50 km/h, a tam jsou pro cyklisty vyznačené cyklopruhy. V obou typech mají chodci vymezený chodník. Několik lokací je určeno jako pěší zóny, kde jízda na kole není povolena. Jsou to například hlavní ulice s obchody (Kalverstraat a Leidsestraat), a několik ulic v oblasti Albert Cuij Market (denní tržnice, která je velkou turistickou atrakcí).

Dochází k nehodám mezi cyklisty a chodci? Máte přehled, kolik jich během roku je?

Přesné číslo je těžké říci. Všechny nehody nejsou registrovány. Obzvláště menší nehody, s minimální újmou na zdraví nebo osobní škodou, nejsou nikde registrovány . Registrována jsou jenom vážná zranění. Pro maximálně dokonalý přehled využíváme policejní záznamy, případy záchranky nebo evidenci v emergency odděleních nemocnic. Jelikož je velmi zdlouhavé tyto záznamy analyzovat, máme odpovídající čísla z roku 2016. Tehdy bylo zraněno celkem 1270 účastníků dopravního provozu, 7% byli chodci a 47% cyklisté, vše v případech, kdy účastníkem nehody nebylo motorové vozidlo. Není možné podle těchto získaných dat zcela přesně říci, u kolika nehod byli účastníky cyklista a chodec současně.

Mají chodci přednost například při užívání pěší infrastruktury, kde je například zakázáno parkování kol, přeprava bicyklů v tramvajích, autobusech v centrech měst?

Jízda na kole po chodníku není povolena nikde. Snažíme se zajistit, aby pěší měli na chodníku vždy dost bezpečného prostoru k chůzi, a proto tam je také zakázáno parkování kol. Stejně tak kola nesmí do autobusů a tramvají. Výjimkou je jen tramvaj číslo 26, kde do jedné mohou maximálně dvě jízdní kola. U nádraží a v místech velké koncentrace cyklodopravy je parkování dovoleno jen s použitím k tomu určených zařízeních. Mimo ně je parkování nebo odkládání kol zcela zakázáno.

-red-