MUDr. Karel Nešpor: Půl promile na kole? Sebemenší množství alkoholu je nebezpečné!

Za podpory některých politiků se rozjíždí kampaň, prosazující toleranci alkoholu u cyklistů. Zabaleno je to do tvrzení, že do 0,5 promile je dávka neškodná. Populismus a snaha zavděčit se hlučné, agilní a barevné komunitě či majitelům sklípků se mísí s lhostejností k okolní realitě. Většina lidí, a drtivá, prostě pít nemusí. Dost problémů mají řidiči a chodci s cyklisty – s podnapilými velocipedisty je koexistence v dopravním prostoru zdraví a životu nebezpečná. Pro všechny zúčastněné. Přibývá nehod a mrtvých nebo zraněných cyklistů i chodců. Co na alkohol za řidítky bicyklu říká odborník na slovo vzatý, MUDr. Karel Nešpor?

Dnes se bojuje o povolení alkoholu cyklistům. Jaký je váš názor, ovlivní i minimální množství alkoholu schopnosti ovládat kolo?

I malá množství alkoholu jsou nebezpečná pro cyklistu i jeho okolí. Je to stejné jako při řízení auta. Cyklista při jízdě z kopce dosahuje podobné rychlosti jako automobil. Navíc kolo je méně stabilní, je citlivější na nerovnosti terénu, boční vítr atd.

Hladiny alkoholu a řízení

0,2 promile: Sklon riskovat, nadměrná sebedůvěra, hůře rozezná pohybující se světla, slabší odhad vzdálenosti, obtížně dělá dvě věci současně.

0,5 promile: Jako výše, ale ve větší míře. Zhoršený úsudek a koordinace. Delší reakční čas, oči se hůře přizpůsobují přechodu světla a tmy, horší vnímání barev (semafory!), klesá soustředění. Obtíže při zatáčení. Poruchy rovnováhy u cyklistů a motorkářů.

0,8 promile: Další poruchy vnímání, např. horší vnímání okraje zorného pole. Obtíže při zpracování informací. Roste bezohlednost. Klesá soustředění a zhoršuje se krátkodobá paměť.

1,2 promile a více: Navíc špatná orientace. Má problém udržet směr. I zkušený řidič může sešlápnout plyn místo brzdy. Obrovské riziko.

Proč myslíte, že povolení alkoholu prosazují politici?

Hlasy tak nezískají, právě naopak, hodně lidí by se tím cítilo ohroženo. Možná v tom bude mít prsty alkoholová lobby, třeba svého času hostili pivovarníci parlamentní výbor v jistém brněnském pivovaru.

 

Jaký je váš názor na vinařské cyklostezky? Nejprve vznikly, pak slouží jako argument…

2 dcl běžného vína obsahuje přibližně stejně alkoholu jako 0,5 dcl destilátu nebo půl litru 12° piva. Jestli pochází alkohol z plesnivého ječmene, shnilého ovoce nebo brambor je s ohledem na řízení úplně jedno.

 

Co se děje v mozku člověka, když si dá pivo nebo sklenici vína a v letním horku jede na kole?

Alkohol je rozpustný ve vodě, když je v těle vody málo, stoupne jeho hladina rychleji. To je nebezpečné i pro chodce, natož pro cyklisty.

 

Jezdíte vy na kole?

Kdysi mi kolo někdo ukradl a jsem mu za to dodneška vděčný. Chůze mi svědčí víc.

 

Je rozdíl mezi řidičem auta a cyklistou, kteří vypili stejné množství alkoholu? Ve schopnosti reagovat, uvažovat a podobně.

Na tuto otázku jsem už odpověděl.

 

Zaznamenali jsme “obranu” cyklistů, že chodci také pijí a chodí po ulicích. Zastal byste se jich? Je chodec s 0,5 promile stejně nebezpečný jako cyklista?

Rozdíl mezi chůzí a jízdou na kole je v rychlosti. Alkohol prodlužuje reakční čas a zhoršuje stabilitu. To je pro cyklistu mnohem nebezpečnější než pro chodce. Navíc při pádu za chůze se spíše uplatní vrozené obranné reflexy. Chodili jsme totiž už v době kamenné, kdy cyklistika neexistovala.

Jsou ale lidé, kteří by neměli pít alkohol vůbec, ať už se po světě pohybují jakkoliv.

Kdo by měl od alkoholu zcela abstinovat?

– Ti, kdo řídí nebo se věnují jiným rizikovým činnostem včetně jízdy na kole

– Lidé závislí na alkoholu.

– Nemocní s určitými chorobami.

– Ti, kdo jsou léčeni léky, jež se s alkoholem nesnášejí.

– Lidé se zhoršeným sebeovládáním a sklony k násilí.

– Těhotné ženy a ty, které nevylučují otěhotnění.

– Děti a dospívající.

– Závislí na nealkoholových drogách.

– Patologičtí hráči (alkohol zhoršuje sebeovládání).

– Dospělé děti závislých a další lidé, pro které je alkohol zvlášť nebezpečný.

 

Zejména v noci vidíme na kolech lidi, kteří jedou z hospody nebo zjevně z večírku, kde požili i jiné návykové látky. Přiznávají se vám vaši pacienti, že jezdili nebo jezdí pod vlivem na kole nebo v autě?

Ano a řada z nich na to doplatila těžkým úrazem.

 

Magistrátní organizace doporučuje dát si pivo a jít pěšky, místo jízdy autem například do centra. Je to dobrý způsob reklamy pěší chůze?

Trochu bych to poopravil: Dopřejte si šálek dobrého čaje a vypravte se, kam uznáte za vhodné. Střízlivost totiž dává svobodu.

www.drnespor.eu

 

Amsterdam – zaslíbené město cyklistům? Ani omylem.

Hlučně vedená propagace cyklodopravy si zaslouží hlubokou analýzu. Zejména v centrech měst se pokoušejí cykloaktivisté prosadit naprosto nevyvážené řešení dopravy. Snaha projet pohodlně kudykoli, na úkor bezpečí a komfortu chodců a ignorující rizikové komplikace pro ostatní účastníky provozu (mj. protisměrky) je často založena na srovnání s městy v EU, hlavně Amsterdamem. Ten je popisován jako město zaslíbené, těšící se absolutní svobodě cyklodopravy. Jak je to ale doopravdy, jak reguluje nizozemská metropole cyklodopravu, aby neohrožovala chodce? Odpovídá Heleen Vonk z tiskového oddělení radnice.

Jsou v Amsterdamu ulice, náměstí a pěší zóny, kde je jízda na kole zakázaná s ohledem na chodce?

Lokality, označené jako pěší zóny, neumožňují cyklistům průjezd ani jízdu. Chodníky jsou v celém Holandsku zásadně pouze pro pěší, jízda na kole je na nich zakázána.

Hodně ulic je v režimu 30 km/h. Na nich se pohybují společně auta a kola na vozovce. V dalších ulicích mohou auta jezdit 50 km/h, a tam jsou pro cyklisty vyznačené cyklopruhy. V obou typech mají chodci vymezený chodník. Několik lokací je určeno jako pěší zóny, kde jízda na kole není povolena. Jsou to například hlavní ulice s obchody (Kalverstraat a Leidsestraat), a několik ulic v oblasti Albert Cuij Market (denní tržnice, která je velkou turistickou atrakcí).

Dochází k nehodám mezi cyklisty a chodci? Máte přehled, kolik jich během roku je?

Přesné číslo je těžké říci. Všechny nehody nejsou registrovány. Obzvláště menší nehody, s minimální újmou na zdraví nebo osobní škodou, nejsou nikde registrovány . Registrována jsou jenom vážná zranění. Pro maximálně dokonalý přehled využíváme policejní záznamy, případy záchranky nebo evidenci v emergency odděleních nemocnic. Jelikož je velmi zdlouhavé tyto záznamy analyzovat, máme odpovídající čísla z roku 2016. Tehdy bylo zraněno celkem 1270 účastníků dopravního provozu, 7% byli chodci a 47% cyklisté, vše v případech, kdy účastníkem nehody nebylo motorové vozidlo. Není možné podle těchto získaných dat zcela přesně říci, u kolika nehod byli účastníky cyklista a chodec současně.

Mají chodci přednost například při užívání pěší infrastruktury, kde je například zakázáno parkování kol, přeprava bicyklů v tramvajích, autobusech v centrech měst?

Jízda na kole po chodníku není povolena nikde. Snažíme se zajistit, aby pěší měli na chodníku vždy dost bezpečného prostoru k chůzi, a proto tam je také zakázáno parkování kol. Stejně tak kola nesmí do autobusů a tramvají. Výjimkou je jen tramvaj číslo 26, kde do jedné mohou maximálně dvě jízdní kola. U nádraží a v místech velké koncentrace cyklodopravy je parkování dovoleno jen s použitím k tomu určených zařízeních. Mimo ně je parkování nebo odkládání kol zcela zakázáno.

-red-